O psychoterapii

Psychoterapia jest dziedziną, dyscypliną naukową. Sięga do różnych obszarów medycyny i psychologii. Jest specjalistyczną formą leczenia. Zadaniem psychoterapii jest usunięcie lub zmniejszenie trudności z jaką zmaga się klient. Psychoterapia pomaga zmienić przeżywanie świata w kierunku lepszego przystosowania do życiowych zadań i sytuacji. Prowadzi do poczucia własnej wartości i samorealizacji, do urzeczywistnienia własnych możliwości i osiągania sensu życia. Prowadzi do poczucia równowagi i spokoju.

Oprócz tego psychoterapia jest stosowana w psychologicznym poradnictwie w pracy z klientami doświadczającymi trudności, frustracji, stresu, po urazach psychicznych lub skonfliktowanych.
Psychoterapię prowadzi osoba specjalnie wykwalifikowana, która oprócz formalnego wykształcenia, wiedzy, umiejętności posiada właściwe podejście etyczne. Kształcenie i zdobycie kwalifikacji składa się z własnej psychoterapii, szkolenia praktycznego i teoretycznego, praktyki pod superwizją i stażu klinicznego.

Psychoterapeuta, podobnie jak psycholog, to odrębny zawód, polegający na szeroko pojętym leczeniu zaburzeń i problemów psychicznych metodami psychoterapeutycznymi. Warto jednak pamiętać, że zawód psychologa nie przygotowuje i nie upoważnia do prowadzenia psychoterapii. Psycholog może zostać psychoterapeutą jeśli ukończy odpowiednie szkolenie w tym kierunku.

Konsultacja

To pierwsze spotkanie, które służy rozpoznaniu obszaru trudności z jakimi boryka się klient. Konsultacja nie jest psychoterapią, służy raczej nazwaniu problemu. Czasami jednak są sytuacje, które wymagają dwóch lub trzech spotkań.
Efektem konsultacji może być wskazanie do psychoterapii indywidualnej, terapii rodzinnej, małżeńskiej lub zaproponowanie innej formy pomocy lub konsultacji u specjalisty.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą, polegający na szczerej, autentycznej i swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich.
Więcej

Psychoterapia to wzajemna współpraca, w której terapeuta dzięki swojemu profesjonalnemu przygotowaniu i wiedzy pomaga klientowi osiągnąć zamierzone cele. Terapia indywidualna umożliwia analizę własnej historii życia, dotarcie do przyczyn leżących u podstaw naszych trudności np. traumatycznych doświadczeń, leków czy urazów z dzieciństwa. W terapii ważna jest relacja terapeutyczna oparta na swoistej więzi jaka powstaje miedzy terapeutą a pacjentem. Psychoterapię uznaje się za formę leczenia, jednak może ona również służyć własnemu rozwojowi i lepszemu rozumieniu siebie. Dzięki niej możemy doświadczać swojego życia jako pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego.
Psychoterapia indywidualna może być krótkoterminowa i trwać do 10 spotkań i długoterminowa ( czas jej trwania zależy od indywidualnych potrzeb).
Zazwyczaj spotykamy się raz w tygodniu a sesja terapeutyczna trwa 50 min.
Psychoterapia indywidualna jest dla osób które:
doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym
cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami
chcą się przyjrzeć swojemu życiu
cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia
chcą odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel w życiu
potrzebują odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy życiowe.

Spotkania konsultacyjne dla rodziców.

Na konsultacje zapraszamy wszystkich rodziców, którzy są zaniepokojeni trudnymi zachowaniami swoich dzieci (napady złości, nieśmiałość i lęk, trudności z adaptacją w szkole i przedszkolu, problemy w kontaktach z rówieśnikami i inne).

Więcej
Spotkania z konsultantem maja na celu zbadanie obszarów trudnych dla dziecka i dla rodzica. Pozwalają na lepsze rozumienie potrzeb i trudności jakich doświadczają dzieci, a także przygotowują rodziców do zmiany sposobu reagowania na te potrzeby i trudności. Celem spotkań jest również wspieranie rodziców w rozpoznawaniu własnych zasobów, wzrost kompetencji wychowawczych oraz poczucia pewności siebie w roli rodzica. Często psycholog szkolny nie może nam pomóc, ponieważ nie działa na rzecz dziecka i rodzica tylko na rzecz instytucji np. szkoły lub przedszkola.

Psychoterapia Par/Małżeństw

Psychoterapia pary to spotkania terapeutyczne dla osób pozostających w bliskiej, intymnej relacji. Osoby te nie muszą być ze sobą w związku formalnym.
Celem spotkań jest nie tylko nazwanie trudności, określenie obszarów problemowych, ale również zauważenie potencjału tkwiącego w związku.
Więcej

Terapeuta pomaga partnerom lepiej poznać potrzeby i oczekiwania, wzajemne postawy, odkryć dysfunkcyjne zachowania, które prowadzą do konfliktów i nieporozumień.
Pozostaje neutralny i bezstronny, nie ocenia żadnego z partnerów, raczej pomaga odkryć obszary własnych nieuświadomionych trudności, które wpływają na relację z partnerem
Bardzo ważnym elementem terapii jest również praca nad poprawą komunikacji w parze.
Do gabinetu warto udać się nie tylko w obliczy kryzysu lub zagrożenia związku rozpadem, ale również wtedy, gdy pragniemy uczynić nasz związek bardziej satysfakcjonującym .
Terapia pary prowadzona jest zwykle co dwa, trzy tygodnie przez jednego lub dwóch terapeutów.
Przeznaczona jest dla par, które:
-przeżywają kryzys w związku, zagrożone są rozpadem
– pragną lepiej się rozumieć
-doświadczają konfliktów
– pragną przyjrzeć się łączącej partnerów relacji.

Terapia Dzieci i Młodzieży

Dzieci

Rodzice małych dzieci przeżywają mnóstwo wątpliwości. Często zastanawiają się: „Czy moje dziecko prawidłowo się rozwija? „Czy moim dzieckiem jest może coś nie tak?” To zupełnie zrozumiałe. Każde dziecko rozwija się indywidualne. To, że dwulatek znajomych świetnie mówi nie oznacza, że nasze dziecko w tym wieku powinno koniecznie posiadać tak bogaty zasób słów. Bywa jednak tak, iż rzeczywiście dziecko rozwija się nieharmonijnie, a jego rozwój czy zachowania budzą duży niepokój rodziców. Warto wówczas udać się do specjalisty. Konsultacja pozwoli Państwu rozwiać wątpliwości.
Więcej

Terapeuta może zasugerować również dalszą, pogłębioną diagnozę lub terapię dopasowaną do indywidualnych potrzeb dziecka.
Praca terapeutyczna z dziećmi odbywa się głównie poprzez wykorzystanie naturalnych aktywności dziecka. W gabinecie bawimy się, rysujemy, sięgamy po gry. Stosuję elementy metody behawioralno-poznawcze oraz techniki projekcyjne.
Celem terapii jest osiągnięcie poprawy w zakresie funkcjonowaniu dziecka, redukcja objawów.

Młodzież

Dojrzewanie to bardzo trudny okres w życiu człowieka. To nie tylko okres burzliwych przemian fizycznych, ale to również czas poszukiwania swojej tożsamości, zmagania się ze swoją seksualnością, tęsknotą za byciem niezależnym i równocześnie z zachowaniem przywilejów dziecka.
Więcej

W tym czasie ludzie przeżywają mnóstwo rozterek i wątpliwości.
Z jednej strony młody człowiek musi upora się z decyzjami, które będą miały wpływ na jego życie, jak wybór kierunku dalszej nauki, z drugiej poddawany jest presji, aby osiągnął sukces
Dorastanie rodzi również wiele wątpliwości po stronie rodziców, którzy często nie rozumieją przemian zachodzących w swoich dzieciach. Mają trudności z komunikacją ze swoimi nastolatkami. Często sami stają wobec własnych trudności. Czują się zagubieni i zmęczeni ciągłymi konfliktami. Jednak to od nich, od rodziców, zależy w dużej mierze, czy młodzi ludzie pomyślne przejdą przez ten trudny dla nich czas.
W terapii dzieci i młodzieży kluczową rolę odgrywają rodzice. Dlatego w momencie podjęcia decyzji o terapii dziecka umawiamy się również na spotkania z rodzicami.
Na spotkania dla dzieci i młodzieży zapraszamy, gdy rodziców martwią:
-odmawianie chodzenia do szkoły
-niekontrolowane wybuchy złości, częsta agresja
-zaburzenia jedzenia
-trudności w kontaktach rówieśniczych
-obniżony nastrój, nadmierne zamartwianie się, lęk
-zaburzenia zachowania
-traumatyczne zachowania
-trudności w radzeniu sobie ze stresem
-kłopoty z nauką, obniżenie wyników w nauce
-konflikty, trudności w relacji rodzic-dziecko
-wszelkie trudności, które niepokoją rodziców.

Terapia Rodzin

Nikt z nas nie egzystuje w pustce. Każdy człowiek jest częścią systemu (rodziny), którego członkowie wzajemnie na siebie oddziałują.
W terapii rodzin wychodzimy z założenia, że jeśli w rodzinie pojawi się jakiś problem , to nie jest to problem tylko jednego członka rodziny ( często dziecka), ale kłopot ma cała rodzina.
Trudności te mogą dotyczyć choroby jednego z członków rodziny (somatycznej lub psychicznej) bądź wiązać się z kryzysem wynikającym ze zmiany etapu życia. Dlatego na spotkania zapraszamy wszystkich członków rodziny.
Więcej

Terapeuta w sposób obiektywny i neutralny , nie opowiadając się za żadną ze stron towarzyszy rodzinie pomagającej jej zrozumieć i rozwiązać problem , z którym się boryka.
Z rodzinami spotyka się jeden bądź dwóch terapeutów, a sesje odbywają się zazwyczaj co dwa, trzy tygodnie.
Obecność każdego członka rodziny jest bardzo ważna. Dbamy, aby każdy członek rodziny bez względu na wiek miał dla siebie czas i przestrzeń.
Czasami jeśli sytuacja tego wymaga , na spotkania zapraszamy tylko niektórych członków rodziny np. rodziców. Zawsze taka sytuacja zostaje omówiona na sesji.
Na konsultacje i spotkania terapeutyczne zapraszamy rodziny, które:
-doświadczają kryzysu w związku z ze zmianami zachodzącymi w rodzinie ( narodziny dziecka, pójście dziecka do szkoły, okres dojrzewanie, odejście dzieci z domu)
-borykają się ze stratą
-stoją w obliczu przewlekłej choroby członka rodziny
-doświadczają trudności we wzajemnej komunikacji (pomiędzy małżonkami lub na linii rodzic/rodzice dziecko)
-doświadczają kryzysu w związku z rozwodem, utratą pracy
-pragną przyjrzeć się relacją pomiędzy członkami rodziny i wypracować bardziej adekwatne sposoby komunikowania się.