profil1

Marzena Kuriata

Jestem psychoterapeutą, socjoterapeutą, trenerem warsztatu i terapeutą pedagogicznym.
Ukończyłam studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii zdobywałam na Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Terapii Rodzin, Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego.

Od wielu lat doskonalę swój warsztat i doskonale umiejętności zawodowe. Obecnie jestem studentką Studium Terapii Dzieci i Młodzieży.

 

 

Czytaj dalej

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w nauce, z niskim poczuciem własnej wartości, nieśmiałych , doświadczających trudności w relacjach rówieśniczych, z diagnozą Zespołu Aspergera czy ADHD.
Prowadzę terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z dysleksją. Pracuję z osobami doświadczającymi samotności, braku sensu życia, lęku w różnych sytuacjach życiowych.
Pomagam osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi, odczuwających brak sensu życia, z obniżonym nastrojem. Wspieram osoby przeżywające stres, doświadczające w swoim życiu kryzysu lub straty.
Szczególnie bliska jest mi praca z rodzicami dzieci i nastolatków, którzy doświadczają trudności w swoim „byciu rodzicem”.
Spotykam się z parami/ małżeństwami , które doświadczają kryzysu w związku, pragną przyjrzeć się swojej relacji, lepiej wzajemnie się rozumieć.
Pracuję w podejściu psychodynamicznym i systemowym.
Wierzę, iż nasze doświadczenia z dzieciństwa mają wpływ na nasze dorosłe życie, a nasze indywidualne trudności wpływają na nasze funkcjonowanie w roli partnera, czy rodzica.
Każdy z nas jest członkiem jakieś rodziny. Jesteśmy blisko związani z naszymi bliskimi, choć czasami żyjąc w rodzinie możemy czuć się zagubieni, samotni, niezrozumiani . Sądzę, że warto szukać wtedy pomocy. Dzięki terapii możemy lepiej zrozumieć siebie i swoich bliskich.
Terapia jest dla mnie szczególnym spotkaniem z drugim człowiekiem. Spotkaniem opartym na otwartości, szczerości i zaufaniu.
W atmosferze bezpieczeństwa i poufności możemy na nowo spojrzeć na siebie, na swoje życie i relacje, które łączą nas z innymi .
Terapia to podróż w głąb siebie, to wspólna wyprawa w nieznane. Wymagająca, czasami zaskakująca, ale również piękna i fascynująca.
To podróż, w której terapeuta pełni rolę przewodnika, który pomoże bezpieczne pokonać zasadzki i niebezpieczeństwa.

 

profil

Izabela Suska

W gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną, konsultacje, spotkania konsultacyjne dla rodziców, terapię młodzieży.
Jestem psychoterapeutą, terapeutą, socjoterapeutą, pedagogiem i trenerem.

W kontakcie z drugim człowiekiem ważne jest dla mnie nawiązanie swoistej i pełnej empatii relacji. Dużą wagę przykładam do autentycznego i akceptującego kontaktu.

Towarzyszę swoim klientom w różnych dyskomfortach, kłopotach i kryzysach, które nękają ich na różne sposoby i dają żyć, ale nie pozwalają się cieszyć życiem. Wierzę, że każdy człowiek ma olbrzymi potencjał, który pozwala mu przezwyciężyć najtrudniejsze kryzysy i pomaga w rozwoju osobistym.

 

Czytaj dalej
Pracuję z osobami, które:

  • doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym
  • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
  • doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami
  • chcą się przyjrzeć swojemu życiu
  • cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia
  • chcą odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel w życiu
  • potrzebują odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy życiowe.

Jako psychoterapeuta poruszam się w podejściu humanistycznym, którego istotą jest wewnętrzne doświadczenie „tu i teraz”.
Poznaję nowe nurty i jestem w nieustającym procesie własnego rozwoju i edukacji. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam i rozwijam w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie posiadającej akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i jako jedyna szkoła w Polsce także prestiżową akredytację Person-Centred and Experiental Psychotherapy and Counseling Europe oraz World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.

Mam za sobą wieloletnią (15lat) praktykę pracy w obszarze pomocy psychologicznej , terapii, wsparcia w sytuacjach kryzysowych.
Prywatnie jestem w związku małżeńskim, mam troje dzieci: nastolatka, latka i maluszka. Lubię gotować i podróżować rowerem.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji superwizorów wpisanych na listę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Izabela Suska - ZnanyLekarz.pl
Marzena Kuriata - ZnanyLekarz.pl